UA-69899946-1

BRAK - Bergen Rockaktører

Møtet onsdag 4. november var viet et musikkfelt som ikke har fått så stor oppmerksomhet i programmet vårt tidligere. Organisasasjonen BRAK  ble startet opp i 1997. Daglig leder i BRAK - Vegard Moberg - fortalte om organisasjonens tilblivelse og historie.

BRAK ble etablert i 1997 etter en viss frustrasjon fra musikkmiljøet rundt studiestedene for at rytmisk musikk ikke fikk sin fortjente plass i offentlige budsjetter. De hadde etablert et uformelt nettverk som begynte å samarbeide. I starten hadde lite eller ingen penger. Men i forbindelse med at Bergen ble europeisk kulturby søkte de samlet om støtte til å sette i gang prosjekter i kulturbyåret. De fikk innvilget 1,1 mill fra Kulturbystiftelsen til å gjennomføre ulike rockearrangementer. 15 prosjekter ble gjennomført.

Dette ble starten på en mer strukturert drift av organisasjonen. Prosjektkontoret som ble etablert under kulturbyåret ble videreført under navnet BRAK. BRAK har i dag 2800 medlemmer fra musikkbransjen. Det gjelder både musikere og alle andre aktører som jobber med å utvikle og støtte miljøet.

Brak jobber hovedsakelig prosjektrettet og fokuserer på kompetanseheving i musikkmiljøet i regionen. I det daglige arbeidet hjelper de aktører i musikkmiljøet ved å gjøre dem bevisst på egne rettigheter, tilskuddsordninger og søknadsfrister, hjelper med oppsett av prosjektbeskrivelse og budsjett, organisering av egen virksomhet etc. Kompetansesenteret gjennomfører jevnlige samlinger og kurs, danner møteplasser der man kan snakke sammen og dra nytte av hverandres erfaringer. Brak fungerer altså som en hjelpende hånd og ”kompetansebank” for det miljøet vi representerer.

BRAK har 3,7 årsverk som jobber med:

·        tilby råd kurs og nettverk for alle aktører i musikkbransjen.

·        bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet.

·        jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen.

·        skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen.

Resultatet av BRAK sitt arbeid er at man har klart å utvikle et stort musikkmiljø som har generert en rekke betydelige artister, gjerne kjent som Bergensbølgen som varer og varer.

Tilsvarende organisasjoner som BRAK er etablert på 7 – 8 steder i Norge, men de driver uavhengig av hverandre.

De senere år har BRAK også fokusert på internasjonalisering av artister. Det samarbeides med Innovasjon Norge om å søke om midler til å styrke arbeidet med internasjonalisering.

At miljøet i Bergen har utmerket seg i så måte kan man se på bakgrunn av en uttalelse fra lederen i Music Norway Kathrine Synnes Finnskog i 2019:

32 deltagere hadde gleden av å se  og høre denne presentasjonen på dette videomøte. Vi ønsker BRAK lykke til med det verdifulle arbeidet og regner med at vi vil se mange Bergensbølger i årene som kommer.

På slutten av møtet fikk vi også tid til tre andre innslag som ble introdusert av presidenten: