UA-69899946-1

Dyphavsforskning i Bergen.

Professor Rolf Birger Pedersen ved Institutt for Geovitenskap tok oss med på de store dyp i sitt spennede foredrag sist onsdag. Pedersen leder K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning som er tilknyttet Institutt for geovitenskap ved UiB.

Senteret, som ble grunnlagt i 2017 og som også er definert som Center of Excellence av Norges Forskningsråd, har som mål å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pioner på nye dyphavsoppdagelaser i norske farvann. Senteret ønsker å bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Senteret er tilknyttet Institutt for geovitenskap og har sterke bånd til Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Rolf Birger Pedersen kunne fortelle at 60% av jordens overflate er dekket av dyphav der det gjennomsnittlige dyp er 4 000 meter. Det største dypet er på 11 000 meter. Dyphavene er det minst utforskede området på jorden og 90 % av jordens vulkanske aktivitet skjer i dyphavet. Omfanget av mineralressurser i dyphavet er foreløpig ukjent, men potensielt finnes det i store mengder.

Forskning i dyphavene har pågått i mange år og den teknologiske utviklingen har vært formidabel. HMS Challenger Voyager i gjorde de første prøvetakinger 1873-1876 og marinbiologen og presten Michael Sars (1805-1869) var først til å hente opp levende fossiler fra dyphavet på 1 000 meter dyp utenfor Vesterålen. Dette stimulerte til å utvikle dyphavsforskningen. På 1950-tallet nådde man nesten ned til det dypeste nivået med bemannet ubåt da man nådde 10 000 meter.

Senere har den teknologiske utviklingen åpnet mange nye dører til dyphavsforskningen. Et eksempel er 3-dimensjonal kartlegging av havbunnen med satellitt. Teknikken er å måle avstanden fra satellitten til havoverflaten og ta hensyn til at havoverflaten varierer aldri så lite med variasjonene av havbunnen. Et eksempel på dette er MAREANO-prosjektet der man lager terrengmodeller av havbunnen for eksempel utenfor Senja og Vesterålen.

I mørket i dyphavet – flere kilometer under havoverflaten – finner vi jordens mest dynamiske geologi. For eksempel har vi ved Abysall slettene en rygg ved Bjørnøya med 3 500 meter høye sjøfjell i et geologisk aktivt område med vulkanske rygger.


Og i dyphavene har vi verdens lengste fjellkjede som er 60 000 Km lang og som utgjør midthavsryggen.  Midthavsryggen går fra California, gjennom Stillehavet og det Indiske hav langs den Atlantiske ryggen og opp i Norskehavet øst for Grønland til Svalbard. Langs denne fjellkjeden dannes kontinuerlig ny havbunnskorpe. Og gjennom vulkansk aktivitet og havbunnsspredning utvider fjellkjeden havområdene våre. Langs midthavsryggen foregår hele 90% av jordens vulkanske aktivitet. Havbunnen slik vi kjenner den i dag er dannet i løpet av de siste 200 millioner år og er derved svært ung sammenlignet med jordens alder på 4,6 milliarder år. Midthavsryggen er også arena for den mest omfattende kontakten mellom vann og bergarter på jorden. Sirkulasjon og oppvarming av sjøvann dypt nede i jordskorpen resulterer i dannelse av varme kilder på havbunnen (vanntemperatur opptil 300 grader i Norskehavet og opptil 400 grader i Stillehavet). Disse varme kildene legger grunnlaget for en helt spesiell type livsformer som utnytter det kjemiske potensialet i de varme væskene fremfor solenergi. Rundt disse varme kildene finner vi organismer som lever under forhold helt på grensen til livsgrunnlaget. Disse habitatene kan gi oss verdifull informasjon om hvordan livet på jorden kan ha begynt.

Og livsformer fra dyphavet inneholder molekyler som kan være verdifulle både for industri og medisin.

 En av motivasjonene for å drive dyphavsforskning er også potensielt store mengder metallressurser. Men foreløpig er det uklart om ressursene som er tilgjengelige finnes i så store mengder at det kan rettferdiggjøre gruvedrift. Den miljømessige påvirkningen av en slik industri er også ukjent, så før utvinning kan bli en realitet gjenstår mye forskning.

Preasentasjonen kan medlemmene finne her:https://bergenhus.rotary.no/no/presentasjoner


Rune Hansen 
Naturmangfold og bærekraftig arealbruk!

6. januar 2021

Naturmangfold og bærekraftig arealbruk!

Professor Vigdis Vandvik var kveldens foredragsholder og overbeviste om et utfordrende tema. Det nye året er utfordrende på så mange måter. Dagen ble innledet med ny smittetopp i Norge og under møtet tok Trump-tilhengere seg inn i Kongressen i USA.

Presidentens julehilsen!

21. desember 2020

Presidentens julehilsen!

President Terje Steen Edvardsen hilser klubbens medlemmer i forbindelse med julen og avslutning av første semester i rotaryåret. Et speielt halvår som har vist at klubben er i stand til å drive arbeidet også i utfordrende tider!

Bærekraftige liv!

16. desember 2020

Bærekraftige liv!

Bergenhus Rotaryklubb avsluttet første halvdel av rotaryåret med et foredrag om bærekraft. Vibeke Koehler er initiativtaker til organisasjonen Bærekraftige liv. Hun holdt et engasjert foredrag og viste at man kan skape et bedre miljø med lokale initiativ.

Årets bøker!

9. desember 2020

Årets bøker!

Årets bøker er et tilbakevendende program i klubben. Har vært på planen i desember i mangfoldige år. Vanligvis et møte med stor deltakelse og åpent for ledsagere. Manuela Werler hadde denne gang 40 tilhørere. Hvorav 28 på video og 12 med fysisk fremmøte.

En senior forteller om sitt liv!

6. desember 2020

En senior forteller om sitt liv!

På kort varsel tok Asbjørn Ostad over programmet på dette møtet da den oppsatte foredragsholder måtte melde forfall. Møtet ble imidlertid innledet med en trist nyhet! Presidenten kunne informere om at Steinar Kvinnsland var gått bort!

Dyphavsforskning i Bergen.

27. november 2020

Dyphavsforskning i Bergen.

Professor Rolf Birger Pedersen ved Institutt for Geovitenskap tok oss med på de store dyp i sitt spennende foredrag sist onsdag. Pedersen leder K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning som er tilknyttet Institutt for geovitenskap ved UiB.

"Etiske dilemmaer ved livets slutt"

18. november 2020

"Etiske dilemmaer ved livets slutt"

Hovedtema for møtet i Bergenhus var alvorlig nok. Sebastian von Hofacker leder ved Verdighetsenteret i Bergen holdt foredrag om et vanskelig tema. Hele 45 medlemmer og gjester deltok på dette video-møte. Tydeligvis at tema som mange er opptatt av.

Filippinsk økonomi under coronapandemien!

11. november 2020

Filippinsk økonomi under coronapandemien!

Smittevernreglene som Bergen kommune har innført gjør at klubbmøtene akkurat nå holdes som nettmøter, og det hender at programkomiteen må snu seg fort og gjøre endringer i programmet. Kaye Riguer fra Filipinene ble kveldens overraskende foredragsholder.

BRAK - Bergen Rockaktører

4. november 2020

BRAK - Bergen Rockaktører

Møtet onsdag 4. november var viet et musikkfelt som ikke har fått så stor oppmerksomhet i programmet vårt tidligere. Organisasasjonen BRAK ble startet opp i 1997. Daglig leder i BRAK - Vegard Moberg - fortalte om organisasjonens tilblivelse og histrorie.

Bergenske Pionerkvinner!

28. oktober 2020

Bergenske Pionerkvinner!

Kveldens foredragsholder i Bergenhus var Kari Hop Skiftesvik. Skiftesvik er tidligere førstebibliotekar på Bergen Bibliotek, og har hatt mange verv i Bergen Venstre og bla vært leder av Bergen Kvinnesaksforening. Glemte pionerkvinner handlet foredraget om

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1