UA-69899946-1

Bærekraftige liv!

Bergenhus Rotaryklubb avsluttet første halvdel av rotaryåret med et foredrag om bærekraft. Vibeke Koehler er initiativtaker til organisasjonen Bærekraftige liv. Hun holdt et engasjert foredrag og viste at man kan skape et bedre miljø med lokale initiativ.

Årets siste klubbmøte var nok  et kombinert møte med deltakelse fysisk og på Zoom.

Vibeke Koehler fortalte om organisasjonen Bærekraftige liv og deres mobilisering for bærekraft. Vibeke var med å starte organisasjonen Bærekraftige liv på Landås i 2008 og er nå leder for Bærekraftige liv Norge og sitter i klimarådet. Organisasjonen har nå avdelinger over hele landet og er tilsluttet et internasjonalt nettverk.

Bærekraftige liv startet da fire venner satt rundt et kjøkkenbord på Landås og snakket om den dårlige forfatning vi bringer jordkloden vår inn i med et overdrevent forbruk og påfølgende store utslipp. Hvis alle på jorden skulle leve som oss nordmenn vil vi trenge 3 jordkloder. Globalt må vi redusere utslipp med 50-55% mens Norge må redusere med 90% da hver nordmann er ansvarlig for 100 tonn utslipp hvert år og må redusere dette til 10 tonn pr. person.

Det var enighet om at «noen må gjøre noe» og en erkjennelse av at disse «noen» det er oss selv. Spørsmålet er hva kan vi gjøre sammen og metoden er å starte med noe akkurat her vi bor. Målet er å redusere vårt økologiske fotavtrykk samtidig som livskvaliteten øker. Metoden er å ha det gøy i nabolagene og gjennom å ha det gøy gjøre det lille ekstra.

I og med at det i alle nabolag gjerne finnes folk i alle posisjoner og alle yrker har nabolagene også egenskaper til å få til endringer gjennom det som gjøres, og at det skapes lidenskap til det man gjør. Mantra er å ha det gøy, sett i gang, og gå fra handling til holdning. Det handler om å samle flokken og innse at «if you eat you are in». Se for deg nabolaget du ønsker å leve i og snakk sammen om drømmene dine.

For å rydde i tankene brukes for eksempel metoden «Design thinking» der folk finner krysningspunktene for ideene sine.

Det er også en erkjennelse at grupper fungerer best når de ikke blir styrt. Derfor er der lokale grupper i hele Norge som tar autonome initiativ utfra sine situasjoner og ståsteder. På Landås har man for eksempel årlig gatefest som nå er kommet opp i over 2 000 deltakere som skaper engasjement og motivasjon. 

Personer med forskjellige kompetanser tar lokale initiativ utfra som kompetanse og gjør en forskjell. Eksempler kan være å hugge ved lokalt i stedet for å importere ved fra Øst Europa som er tørket i dieseldrevne haller og transportert hit på trailer, starte sykkelverksted der sykkeleiere får stelt sykkelen sin og gjennom det øke gleden ved å sykle og øke bruken av sykkel o.s.v. Alt er bygget på ideen om at «du gjør en forskjell».

Folk med forskjellige kunnskaper deler kunnskapen sin og skaper et godt klima i nabolaget. Eksempel på dette er kurs som har vært avholdt i partering av lam, kurs i birøkting, lage takhage der man produserer mat og der barnehager kan komme og oppleve at lokalt produsert mat blir laget, etablere matskog, etablere folkeverksted o.s.v. Alt gjøres uten at det er behov for å få tilført penger.

Et «prestisjeprosjekt» er den gamle presteboligen, Lystgården på Landås, som et kultursenter og der man på dugnad ved å løfte i flokk har opparbeidet hagen til å kunne nytes og til å dyrke bærekraftig mat.

Bilde uten tekstbeskrivelse

Bærekraftige liv engasjerte seg også med mange gode ideer da det ble opprettet asylmottak på Landås og bidro til at asylmottaket ble en suksess med kun gode erfaringer.  Det er laget en serie om dette asylmottaket.

Bærekraftige liv har flere pågående pilotprosjekter som jordfabrikk (kompost) på nabolags nivå, solenergi for nabolag (kunnskap og løsninger), kulturendring innen klima og inkludering, samling av ting (verktøy, utstyr etc.) som man ikke trenger å eie men som man kan låne samt etablere folkeverksted.

Bærekraftige liv har nå 70 avdelinger i Norge fra Alta til Kristiansand. De fleste er fortsatt rundt Bergen i og med at det hele startet på Landås. Bærekraftige liv er del av et verdensomspennende nettverk som deler de samme tankene.

Fremover fokuseres det på «Build Back Better & Green» tenkning. Engasjement for lokalmiljø i Norge bringes videre ut i Europa med de samme metodikkene.

Det er også etablert en tenketank for grønn vekst der man samarbeider med forskere ved Universitetet i Bergen, Oslo Met og forskningsrådet. Tanken er å ta metoder fra forskningen og teste disse i bærekraftige liv.

Det var planlagt en stor klimakonferanse i Bergen i oktober 2020 der mange prominente talere skulle delta, men som dessverre ble avlyst på grunn av Korona pandemien. Noen av disse talerne skulle være personer som Al Gore, paven og andre prominente personer. Som erstatning for den avlyste konferansen arrangerte Bærekraftige liv videokonferanse med gode lokale foredrag. Til dette fikk de hjelp av TEDx i gjennomføringen. Disse foredragene er tilgjengelig på YouTube under følgende adresse: https://tedxbarekraftigeliv.com/


 
Naturmangfold og bærekraftig arealbruk!

6. januar 2021

Naturmangfold og bærekraftig arealbruk!

Professor Vigdis Vandvik var kveldens foredragsholder og overbeviste om et utfordrende tema. Det nye året er utfordrende på så mange måter. Dagen ble innledet med ny smittetopp i Norge og under møtet tok Trump-tilhengere seg inn i Kongressen i USA.

Presidentens julehilsen!

21. desember 2020

Presidentens julehilsen!

President Terje Steen Edvardsen hilser klubbens medlemmer i forbindelse med julen og avslutning av første semester i rotaryåret. Et speielt halvår som har vist at klubben er i stand til å drive arbeidet også i utfordrende tider!

Bærekraftige liv!

16. desember 2020

Bærekraftige liv!

Bergenhus Rotaryklubb avsluttet første halvdel av rotaryåret med et foredrag om bærekraft. Vibeke Koehler er initiativtaker til organisasjonen Bærekraftige liv. Hun holdt et engasjert foredrag og viste at man kan skape et bedre miljø med lokale initiativ.

Årets bøker!

9. desember 2020

Årets bøker!

Årets bøker er et tilbakevendende program i klubben. Har vært på planen i desember i mangfoldige år. Vanligvis et møte med stor deltakelse og åpent for ledsagere. Manuela Werler hadde denne gang 40 tilhørere. Hvorav 28 på video og 12 med fysisk fremmøte.

En senior forteller om sitt liv!

6. desember 2020

En senior forteller om sitt liv!

På kort varsel tok Asbjørn Ostad over programmet på dette møtet da den oppsatte foredragsholder måtte melde forfall. Møtet ble imidlertid innledet med en trist nyhet! Presidenten kunne informere om at Steinar Kvinnsland var gått bort!

Dyphavsforskning i Bergen.

27. november 2020

Dyphavsforskning i Bergen.

Professor Rolf Birger Pedersen ved Institutt for Geovitenskap tok oss med på de store dyp i sitt spennende foredrag sist onsdag. Pedersen leder K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning som er tilknyttet Institutt for geovitenskap ved UiB.

"Etiske dilemmaer ved livets slutt"

18. november 2020

"Etiske dilemmaer ved livets slutt"

Hovedtema for møtet i Bergenhus var alvorlig nok. Sebastian von Hofacker leder ved Verdighetsenteret i Bergen holdt foredrag om et vanskelig tema. Hele 45 medlemmer og gjester deltok på dette video-møte. Tydeligvis at tema som mange er opptatt av.

Filippinsk økonomi under coronapandemien!

11. november 2020

Filippinsk økonomi under coronapandemien!

Smittevernreglene som Bergen kommune har innført gjør at klubbmøtene akkurat nå holdes som nettmøter, og det hender at programkomiteen må snu seg fort og gjøre endringer i programmet. Kaye Riguer fra Filipinene ble kveldens overraskende foredragsholder.

BRAK - Bergen Rockaktører

4. november 2020

BRAK - Bergen Rockaktører

Møtet onsdag 4. november var viet et musikkfelt som ikke har fått så stor oppmerksomhet i programmet vårt tidligere. Organisasasjonen BRAK ble startet opp i 1997. Daglig leder i BRAK - Vegard Moberg - fortalte om organisasjonens tilblivelse og histrorie.

Bergenske Pionerkvinner!

28. oktober 2020

Bergenske Pionerkvinner!

Kveldens foredragsholder i Bergenhus var Kari Hop Skiftesvik. Skiftesvik er tidligere førstebibliotekar på Bergen Bibliotek, og har hatt mange verv i Bergen Venstre og bla vært leder av Bergen Kvinnesaksforening. Glemte pionerkvinner handlet foredraget om

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1