UA-69899946-1

Guttas Campus!

Bergenhus Rotaryklubb har møte hver uke selv om det er vinterferie. Presidenten kunne sist onsdag ringe i klokken og ønske velkommen til et godt besøkt møte med Omar Mekkis tankevekkende foredrag om Guttas Campus som høydepunkt!

Presidenten informerte først fra takkebrev for klubbens donasjon til Shelterbox.

I kveldens 3-minutter holdt Ove Tvedt Olsen et gripende innlegg om demens og Alzheimer basert på egne erfaringer.

Kveldens foredragsholder Omar Mekki har lang erfaring fra skolen som lærer og som rektor gjennom 15 år. Han har også jobbet i 10 år med lederutvikling og skoleutvikling. Han ble den drivende kraften i det operative arbeidet, og ble formelt ansatt av styret som daglig leder for Guttas Campus AS i mars 2018.

Forskning viser at gutter ikke alltid er like skolemoden som jenter og endel sliter derfor med å tilpasse seg skolen.

Etter en modell fra Danmark har «Guttas Campus» - et spleiselag mellom privat og offentlig kapital - et mål om å hjelpe gutter som er i ferd med å «droppe» ut av skolen i 9-10 trinn grunnet manglende motivasjon.

Informasjon blir sent til alle skole i Bergen og etter evaluering av søknader blir de utvalgte guttene invitert til en 14-dagers camp!

Målet er å få guttene til å gjennomføre videregående skole og mestre livet.

Gutten øver daglig på å forbedre lesning, regning og skriving samt etablere gode rutiner og sunn kost.

Campen har også en svært viktig modul som har fokus på karakterstyrke; gi aldri opp, gjør ditt beste, gjør det du skal selv om du ikke har lyst, gjennomfør det du har startet på.

Evaluering etter samlingen samt oppfølging viser at flere av guttene nå gjennomfører videregående men kanskje viktigst av alt; så et lite frø slik at man griper fatt i sitt eget liv!

En stor takk til Omar Mekki for et inspirerende og tankevekkende foredrag om ildsjeler som bruker sin fritid på å hjelpe dem som ikke alltid klarer å tilpasse seg dagens krevende samfunn.

Omar Mekkis presentasjon kan medlemmene finne her:

Stein Berge Monsen har tatt seg av teksten i dette oppslaget.

 
På besøk hos Vestland fylkeskommune

24. mai 2023

På besøk hos Vestland fylkeskommune

25 medlemmerr av bergenhus Rotaryklubb møttes i allmenningen til det nye fylkesbygget til Vestland fylkeskommune. Der ble vi tatt godt imot av Solveig van der Mark som også viste oss rundt i huset. Solveig er leder for kontor og fellesfunksjoner.

Klima, Energi og Kjernekraft

10. mai 2023

Klima, Energi og Kjernekraft

Jonny Hesthammer, direktør for Norsk Kjernekraft AS holdt onsdag 10.mai et innsiktsfullt foredrag om hvorfor kjernekraft er nødvendig for å løse våre fremtidige energibehov. Tipper at foredraget økte forståelsen for at også i Norge er dette løsningen.

Skogskjøtsel på Langegården

3. mai 2023

Skogskjøtsel på Langegården

Vårt langvarige engasjement på Fløyen er avsluttet. Servicekomiteen inviterte til et nytt utendørs engasjement på Langegården. Oppgaven bestod i å rydde Hemlokk som er en uønsket vekst i norsk natur. Knut Espelid fra Langes legat ønsket oss velkommen!

Ungdomsutveksling i fokus!

26. april 2023

Ungdomsutveksling i fokus!

Variert meny på møtet denne onsdagen. I tillegg til informasjon om Rotarys ungdomsutveksling, fikk vi diktlesning, besøk fra Iowa City Rotaryklubb, info om vårens blåtur og oppdatering om klubbturen til Italia i slutten av september.

Siste spisemøte på Engen!

19. april 2023

Siste spisemøte på Engen!

Litt vemodige må vi innse at dette spisemøtet blir det siste i Maskinistforeningens lokaler. Det ble likevel et hyggelig møte med godt humør. Snart setter vi kursen mot vår opprinnelse - Bergenhus Festning. Vi ser frem til en god fremtid her..

Grunnopplæring i kommune!

12. april 2023

Grunnopplæring i kommune!

Vårt eget medlem Martin Kulild har lang erfaring fra kommunal og statlig sektor. På dette møtet gav han en engasjert innsikt i norske kommuners oppgaver. Kulild viste seg som en stolt forsvarer av kommunesektorens rolle og de tjenester de yter innbyggerne

Erling Strands seniorforedrag!

29. mars 2023

Erling Strands seniorforedrag!

På siste møte fikk vi gleden av å høre en en senior i klubben snakke om sitt private og profesjonelle liv. Erling Strand ble medlem i klubben 1989 og var president i rotaryåret 2000-2001. Ikke minst fikk vi del i hans store sport og reise-interesse.

Åpent møte med fokus på energi

22. mars 2023

Åpent møte med fokus på energi

Kveldens møte var et åpent møte der en kunne ta opp valgfritt tema som engasjerer. Klubbmedlem Dag Breistein tok ordet og snakker for og imot forskjellige teknologier for produksjon av elektrisk energi.

Utvikling av Bergen havn

15. mars 2023

Utvikling av Bergen havn

Havnesjef Michael Forland holdt et informativt foredrag om utviklingen av Bergen havn i fortid, nåtid til fremtid. En utfordring er det å kunne tilfredsstille de forskjellige eierkommunenes ønsker og behov.

Line Omlands egoforedrag!

8. mars 2023

Line Omlands egoforedrag!

Det passet bra at vi på kvinnedagen fikk et egoforedrag av Line Omland. Reiselyst kunne gjerne stått som overskrift på dette foredraget. Line har arbeidet som tannlege i mange land for å bedre tannhelsen for folk som ikke har slike tjenester!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Podcasts – nye tider

2023-06-14 19:00 - 20:00

Presidentskifte

2023-06-21 19:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1