UA-69899946-1

Grunnopplæring i kommune!

Vårt eget medlem Martin Kulild har lang erfaring fra kommunal og statlig sektor. På dette møtet gav han en engasjert innsikt i norske kommuners oppgaver. Kulild viste seg som en stolt forsvarer av kommunesektorens rolle og de tjenester de yter innbyggerne.

Presidenten informerte innledningsvis om siste status for klubblokale etter at vi har fått vite at nåværende klubblokale er solgt og vi må ut innen sommeren. Styret har arbeidet med flere mulige alternative lokaler og har landet på Bergenhus festningsmuseum som er vurdert som det beste alternativet.  De forskjellige alternativenes status har blitt orientert om underveis, og flere har falt fra etter hvert. Det alternativet som nå er valgt fikk god respons fra klubbens medlemmer etter presentasjonen.

Treminutter var ved Elisabeth Muller Lysebo. Elisabeth er opptatt av barns rett til å være barn og ha en trygg oppvekst. Det rører dypt når man hører om barn som lider, slik vi har hørt det i media noen ganger i det siste. Det skal riktignok være en terskel før storsamfunnet griper inn, men vi må huske på at hver måned teller for et barn som er i utvikling. Barn må få være barn og få utvikle seg i trygge rammer. Elisabeth heier på alle lærere, tannleger, sykepleiere o.s.v. som tar affære til barnets beste når de ser omsorgssvikt.


Kveldens hoved foredrag var ved vårt eget medlem Martin William Kulild som er assisterende kommunedirektør i Alver kommune. Martin ga oss en grunnopplæring i kommune denne kvelden – og viste både sterkt engasjement for kommunenes rolle i samfunnet og stolthet av å være en del av denne rollen.  Med referanse til Elisabeths innlegg fortalte Martin at barnevernet er en kjerneoppgave til en kommune.

Før formannskapsloven av 1837 hadde vi kun prestegjeld og kirkesogn. Den rikeste bonden var gjerne kirkeverge og passet på presten.

I 1837 trådte formannskapsloven i kraft og vi fikk 392 geografiske områder og 18 amt. I 1937 hadde vi toppåret i antall kommuner med 747 kommuner. I dag er det 356 kommuner.

De viktige poengene med formannskapsloven var følgende: Lokalt selvstyre, lokal beskatningsrett, fattigkasse skole, kirke.  Fra slutten 1800-tallet kom flere ansvarsområder til: Renovasjonsanlegg og kloakksystem, gassverk, elektrisitetsverk, sporveier, telefonanlegg samt velferdspolitikk innen skole og helse.

I en kommune av i dag har ordføreren ikke instruksjonsrett overfor kommunens direktører. Ordføreren leder kommunemøtene mens kommunedirektøren (som erstatter tidligere rådmann) leder hele administrasjonen. Kommunedirektørens ansvar er å se til at alle vedtak som treffes av folkevalgte organ gjennomføres.

Kommunens ansvar under kommunedirektøren er demokrati utvikling (ivareta demokratiet), tjenesteyting, samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og å være arbeidsgiver (som i seg selv ikke er en myndighetsoppgave). Alle disse ansvarsområdene har underliggende ansvarsområder som er detaljerte. Den som er interesserte i å studere det nærmere kan hente opp Martins presentasjon under fanen presentasjoner og gå dypere inn i materien der.

En kommune finansieres av inntektsskatter, eiendomsskatter (for de kommunene som har det), kommunetilskudd fra statsbudsjettet (som er den største inntektsposten), konsesjonsinntekter (for de som har det) og gebyrer og avgifter (som skal være etter selvkost prinsippet).

Når det gjelder driftsutgifter kunne Martin fortelle at for hans kommune, Alver, går kun 2% til politisk styring, 5% til administrasjon og HR, 9% til teknisk forvalting/drift mens 41% går til oppvekst og 39% går til helse.

Til forskjell fra kommune har fylkeskommunens oppgaver som høyere undervisning (VGS og voksenopplæring), tannhelse, fylkesveier, skoleskyss, trafikksikkerhet, fylkesbiblioteker samt kultur som museer og teater etc.

Avslutningsvis kunne Martin begeistret annonsere at han er glad i kommuner, men også i fylker og i staten som alle gjøre en viktig og nødvendig jobb for samfunnet vårt.

Teksten i dette oppslaget er utarbeidet av Rune Hansen.

Medlemmene kan studere Martins presentasjon her:

 


 
På besøk hos Vestland fylkeskommune

24. mai 2023

På besøk hos Vestland fylkeskommune

25 medlemmerr av bergenhus Rotaryklubb møttes i allmenningen til det nye fylkesbygget til Vestland fylkeskommune. Der ble vi tatt godt imot av Solveig van der Mark som også viste oss rundt i huset. Solveig er leder for kontor og fellesfunksjoner.

Klima, Energi og Kjernekraft

10. mai 2023

Klima, Energi og Kjernekraft

Jonny Hesthammer, direktør for Norsk Kjernekraft AS holdt onsdag 10.mai et innsiktsfullt foredrag om hvorfor kjernekraft er nødvendig for å løse våre fremtidige energibehov. Tipper at foredraget økte forståelsen for at også i Norge er dette løsningen.

Skogskjøtsel på Langegården

3. mai 2023

Skogskjøtsel på Langegården

Vårt langvarige engasjement på Fløyen er avsluttet. Servicekomiteen inviterte til et nytt utendørs engasjement på Langegården. Oppgaven bestod i å rydde Hemlokk som er en uønsket vekst i norsk natur. Knut Espelid fra Langes legat ønsket oss velkommen!

Ungdomsutveksling i fokus!

26. april 2023

Ungdomsutveksling i fokus!

Variert meny på møtet denne onsdagen. I tillegg til informasjon om Rotarys ungdomsutveksling, fikk vi diktlesning, besøk fra Iowa City Rotaryklubb, info om vårens blåtur og oppdatering om klubbturen til Italia i slutten av september.

Siste spisemøte på Engen!

19. april 2023

Siste spisemøte på Engen!

Litt vemodige må vi innse at dette spisemøtet blir det siste i Maskinistforeningens lokaler. Det ble likevel et hyggelig møte med godt humør. Snart setter vi kursen mot vår opprinnelse - Bergenhus Festning. Vi ser frem til en god fremtid her..

Grunnopplæring i kommune!

12. april 2023

Grunnopplæring i kommune!

Vårt eget medlem Martin Kulild har lang erfaring fra kommunal og statlig sektor. På dette møtet gav han en engasjert innsikt i norske kommuners oppgaver. Kulild viste seg som en stolt forsvarer av kommunesektorens rolle og de tjenester de yter innbyggerne

Erling Strands seniorforedrag!

29. mars 2023

Erling Strands seniorforedrag!

På siste møte fikk vi gleden av å høre en en senior i klubben snakke om sitt private og profesjonelle liv. Erling Strand ble medlem i klubben 1989 og var president i rotaryåret 2000-2001. Ikke minst fikk vi del i hans store sport og reise-interesse.

Åpent møte med fokus på energi

22. mars 2023

Åpent møte med fokus på energi

Kveldens møte var et åpent møte der en kunne ta opp valgfritt tema som engasjerer. Klubbmedlem Dag Breistein tok ordet og snakker for og imot forskjellige teknologier for produksjon av elektrisk energi.

Utvikling av Bergen havn

15. mars 2023

Utvikling av Bergen havn

Havnesjef Michael Forland holdt et informativt foredrag om utviklingen av Bergen havn i fortid, nåtid til fremtid. En utfordring er det å kunne tilfredsstille de forskjellige eierkommunenes ønsker og behov.

Line Omlands egoforedrag!

8. mars 2023

Line Omlands egoforedrag!

Det passet bra at vi på kvinnedagen fikk et egoforedrag av Line Omland. Reiselyst kunne gjerne stått som overskrift på dette foredraget. Line har arbeidet som tannlege i mange land for å bedre tannhelsen for folk som ikke har slike tjenester!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Podcasts – nye tider

2023-06-14 19:00 - 20:00

Presidentskifte

2023-06-21 19:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1