UA-69899946-1 
Thomas Thiis holdt Egofordrag

17. januar 2018

Thomas Thiis holdt Egofordrag

Egoforedrag er et av rotaryklubbenes virkemidler for å bli bedre kjent med nye medlemmer. Thomas Thiis holdt sitt fordrag på siste klubbbmøte og presenterte oppvekst, familie, utdannelse og arbeidsliv. Ble medlem i Bergenhus desember 2013.

Hvordan dekke verdens energi behov?

10. januar 2018

Hvordan dekke verdens energi behov?

Egil Lillestøl stod igjen på programmet. Denne gang med synspunkter om hvordan vi skal dekke energibehovet. Det er en kjensgjerning at fortsatt øker verdens energibehov raskere enn økningen i fornybar energi. Lillestøl er klar på at Thorium er løsningen.

PHF til Hallvard Vindenes

3. januar 2018

PHF til Hallvard Vindenes

Paul Harris Fellow Recognition (PHF) deles ut til roterianere og ikke-roterianer som en heder for arbeid innen rotary og for samfunnsgagnlig arbeid utenfor rotary. Hallvard Vindenes fikk prisen først og fremst for sitt virke i medisinens tjeneste.

Workforce of the future

3. januar 2018

Workforce of the future

Gjennom tre fremtidsbilder har tre foredragsholdere med forskjellig vinkling snakket om hvordan samfundet vil utvikle seg under en forventet rask teknologisk utvikling. Sist ut var Frode Myrdal som presenterte en rapport fra PwC - Workforce of the future.

Godt nytt år!

1. januar 2018

Godt nytt år!

Redaksjonen ønsker alle lesere av Bergenhus Rotaryklubbs hjemmesider et godt nytt år. Vi ser frem til en aktiv vårsesong. Programmet for de tre første månedene ser vi frem til med forventning. Velkommen på første møte som er allerede den 3. januar.

Julens spisemøte

6. desember 2017

Julens spisemøte

Første møte i desember er tradisjonen tro - julens spisemøte. Festkomiteen la opp til en tradisjonell meny - pinnekjøtt. Underholdningen står medlemmene selv for.Bengt minnet oss bl a om at 6. desember er minnedag for St.Nicholas den egentlige julenissen.

USA - fra supermakt til avmakt?

2. desember 2017

USA - fra supermakt til avmakt?

Professor emeritus Lars Svåsand frå institutt for samanliknande politikk ved UiB fekk eit stort oppdrag frå Bergenhus Rotary-klubb: å forklare utviklinga vi ser i USA, frå eit samfunn i velstand og velmakt til ein nasjon med indre konflikt og spenningar.

Genedetering – vegen å gå for berekraftig akvakultur?

23. november 2017

Genedetering – vegen å gå for berekraftig akvakultur?

Anna Wargelius, forskar ved Havforskingsinstituttet (HI) i Bergen, utfordra medlemmene i Bergenhus Rotary-klubb til å sjå moglegheitene og dei etiske utfordringane vi står overfor med genmodifiserte organismar og eit bioteknologisk felt i sterk utvikling.

Ungt entreprenørskap

17. november 2017

Ungt entreprenørskap

I Rotary er det mange engasjerte menneske som deler av sin kunnskap og erfaring. Eit av måla med Rotary er nettopp å bruke oss sjølve til å gagne andre. No er fire rotarianarar frå Bergenhus Rotaryklubb i gang med å mentorere i "ungt entreprenørskap"

Nytt medlem i Bergenhus

11. november 2017

Nytt medlem i Bergenhus

Etter å ha vært reflektant i noen uker valgte Mona Mekki å ta i mot tilbudet om å bli medlem i klubben. Mona Mekki ble tatt opp etter vanlig sermoni av president Rune Hansen. Fadder Terje Steen Edvardsen medvirket også under sermonien.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1