UA-69899946-1
MEDLEMSKAP

Rotary er et frivillig globalt nettverk av kvinner og menn med variert yrkesbakgrunn. Vi bygger et godt sosialt fellesskap og bidrar til samfunnsnyttige prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Rotarys formål er:

1.      Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2.      Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet

3.      Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv       

4.      Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende felleskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre

 Det er mange gode grunner til å søke medlemskap i Rotary, 20 av dem finner du her:

Rotary bidrar betydelig gjennom Rotary Foundation til å løse verdens store helse utfordringer. Se her:https://youtu.be/8NPsmwI2NYE

Du kan ikke selv melde deg inn i en rotaryklubb, men vurderer du  medlemskap som interessant så kontakt oss med litt informasjon om deg selv på denne siden eller kontakt en av våre medlemmer  som du finner i medlemslisten her:

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bergenhus Festningsmuseum
Adresse: Bergenhus 30
Postnummer: 5003
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1