UA-69899946-1
KLUBBEN / OM KLUBBEN
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google
Map
Satellite

om klubben

      

Bergenhus Rotary Klubb ble chartret 19. oktober 1959 som den 3. klubben i Bergen.

Klubben har ca 65 medlemmer fra de fleste yrkesgrupper. Gode og varierte program er rammen rundt våre ukentlige møter, og klubben har både lokale og internasjonale engasjement. Vi har noen faste aktiviteter, bl.a. skogpleie på Fløyen, tilstelninger for beboere i Bakkegaten, dugnader i Konowsenterets Sansehage og vårt eget RotaXion-program med unike opplevelser for barn i alderen 11-13 år. Vi deltar også aktivt i mentorprogrammet ved Bergen Handels­gym­nasium. Distriktet arrangerer også årlig seminar for unge ledere, og vår klubb er aktiv i denne sammenheng. Internasjonalt er vi nå engasjert i et utdanningsprosjekt for ungdommer i Lithauen, og har hatt flere opplegg til støtte for PolioPlus i egen regi og sammen med andre klubber i byen. Vi arbeider kontinuerlig med nye prosjekt og er engasjert i et bistandsprosjekt i Rwanda sammen med en Rotaryklubb i Boulder, Colorado.                    


Dear Guest,

We welcome you to visit us at Bergenhus Rotary Club. Feel free to ask any questions you may have, participate in discussions. Bring your wife or husband along and share an hour with us of congenial and meaningful conversation.

Bergenhus Rotary Club, chartered in 1959, has approximately 65 members of all ages and professions, with close to 50 % meeting weekly for a fixed agenda and discussions. During July we have relaxed and informal meetings in a nearby restaurant. You can always reach us by means of our web site. 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Podcasts – nye tider

2023-06-14 19:00 - 20:00

Presidentskifte

2023-06-21 19:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1