UA-69899946-1
PROSJEKTER / RWANDA

Klubben deltok i 2015-2017 i et vellykket RI-prosjekt i Rwanda, der flere settepotetlagre ble bygget for bedre håndtering av disse, samt i å gi lokalbefolkningen kompetanse i håndteringen. Resultatet er 3-4 dobling av potetproduksjonen og bedrede levekår for 25.000 – 30.000 mennesker i området. 5000 har fått bedre tilgang til vann gjennom et vannsamlinganlegg montert på lagerbygningene, og rundt 500 småbedrifter har grodd opp rundt lagrene. Våre medlemmer Svein Milford og Jan Spjeldnæs var i Rwanda ved oppstartingen av prosjektet.

Klubben har også arbeidet med et oppfølgingsprosjekt som gikk på å styrke kvinnene gjennom utdanning, også dette ble gjennomført på grasrotnivå. Prosjektet "The Empowering Woman Through Agricultural" er gjennomført ved årskiftet 2019/2020 og ansees som meget vellykket. 51 ambassadører og 84 trainier er utdannet og alle har etablert kjøkkenhager i sine familier. Avlingene er i gjennomsnitt økt med 116 %.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Podcasts – nye tider

2023-06-14 19:00 - 20:00

Presidentskifte

2023-06-21 19:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1