UA-69899946-1

Ungdomsutveksling i fokus!

Variert meny på møtet denne onsdagen. I tillegg til informasjon om Rotarys ungdomsutveksling, fikk vi diktlesning, besøk fra Iowa City Rotaryklubb, info om vårens blåtur og oppdatering om klubbturen til Italia i slutten av september.

Innledningsvis ønsket presidenten velkommen Amy Nicholson fra Rotary Club of Iowa City AM. Presidenten overrakte klubbens vimpel til Amy som et minne fra hennes besøk i klubben.
Han ønsket også velkommen Ingunn Olsen Mossefin og utvekslingstudenten Abril sammen med vertsfamilien fra Bergen Syd-Vesten Rotaryklubb.

Harald Goldstein oppdaterte medlemmene om klubbturen til Italia i slutten av september. Det meste er nå klart når det gjelder overnatting, buss, sightseeing osv. Det har vært problemer med å få reservert busstransport. Kontakt med en representant for nærmeste rotaryklubb løste problemet. Rotary nettverket kan brukes til litt av hvert!

Bjørn Terjesen orienterte om klubbens blåtur 310523, som ikke blir helt i det blå. Turen går til vårt fremtidige møtested på Bergenhus. Det blir omvisning på festningsområdet, orientering om kommandantboligen og bespisning og sosialt samvær. Mail er sendt medlemmene. Påmelding innen 28.mai.

Dagens treminutter stod Svitlana Holovchuk for. Hun var opptatt av at vi alle er mennesker selv vi er ulike og har ulike erfaringer, kultur, nasjonalitet osv. Hun avsluttet med å lese et dikt av Patricia Flemming - We are all human. Diktet er tilgjengelig ved å klikke på denne lenken. Et nydelig dikt!

Ingunn  Olsen Mossefin er ansvarlig for ungdomsutvekslingen i vårt distrikt. Mossefin første kontakt med Rotary skjedde i forbindelse med at hun fikk reise på ungdomsutveksling til Australia i 1997. Siden ble hun medlem i Odda Rotaryklubb og relativt raskt president i klubben.
Distriktet har i år fem utvekslingsstudenter. Dvs vi  tar i mot fem og sender ut tilsvarende. Klubbene i vårt distrikt har vært relativt beskjeden når det gjelder å ta i mot studenter. Ingunn Mossefin anbefalte sterkt klubbene å engasjere seg. Rotary har et av de beste programmene for utveksling fordi det er rimelig sett i forholdt til andre program og er betryggende organisert med mottagende rotaryklubb som ansvarlig og med veldig gode forsikringsordning for studentene. Ikke minst er programmet en god mulighet for ungdom til å vokse, utvikle seg og blir mer selvstendig. Det er også mulig at flere klubber samarbeider om utvekslingen. Derved blir det mindre krevende å gjennomføre utvekslinger.

Etter Mossefin fikk utvekslingstudenten Abril fra Argentina ordet. Hun presenterte på norsk først de viktigste kjennetegn ved sitt hjemland. Hun gikk også gjennom de viktigste erfaringer fra sitt utvekslingsår og aktivitetene hun og de øvrige studentene i Norge har fått delta på.  Erfaringen med tre forskjellige vertsfamilier har vært positiv og hun har fått mange gode venner på skolen(Bergen Katedralskole) og blant øvrige utvekslingsstudenter.  Presentasjonene er tilgjengelig for medlemmene på denne siden.

Presidenten takket Abril for presentasjonene ved å overrekke klubbens vimpel og ønsket henne lykke til videre.

 
På besøk hos Vestland fylkeskommune

24. mai 2023

På besøk hos Vestland fylkeskommune

25 medlemmerr av bergenhus Rotaryklubb møttes i allmenningen til det nye fylkesbygget til Vestland fylkeskommune. Der ble vi tatt godt imot av Solveig van der Mark som også viste oss rundt i huset. Solveig er leder for kontor og fellesfunksjoner.

Klima, Energi og Kjernekraft

10. mai 2023

Klima, Energi og Kjernekraft

Jonny Hesthammer, direktør for Norsk Kjernekraft AS holdt onsdag 10.mai et innsiktsfullt foredrag om hvorfor kjernekraft er nødvendig for å løse våre fremtidige energibehov. Tipper at foredraget økte forståelsen for at også i Norge er dette løsningen.

Skogskjøtsel på Langegården

3. mai 2023

Skogskjøtsel på Langegården

Vårt langvarige engasjement på Fløyen er avsluttet. Servicekomiteen inviterte til et nytt utendørs engasjement på Langegården. Oppgaven bestod i å rydde Hemlokk som er en uønsket vekst i norsk natur. Knut Espelid fra Langes legat ønsket oss velkommen!

Ungdomsutveksling i fokus!

26. april 2023

Ungdomsutveksling i fokus!

Variert meny på møtet denne onsdagen. I tillegg til informasjon om Rotarys ungdomsutveksling, fikk vi diktlesning, besøk fra Iowa City Rotaryklubb, info om vårens blåtur og oppdatering om klubbturen til Italia i slutten av september.

Siste spisemøte på Engen!

19. april 2023

Siste spisemøte på Engen!

Litt vemodige må vi innse at dette spisemøtet blir det siste i Maskinistforeningens lokaler. Det ble likevel et hyggelig møte med godt humør. Snart setter vi kursen mot vår opprinnelse - Bergenhus Festning. Vi ser frem til en god fremtid her..

Grunnopplæring i kommune!

12. april 2023

Grunnopplæring i kommune!

Vårt eget medlem Martin Kulild har lang erfaring fra kommunal og statlig sektor. På dette møtet gav han en engasjert innsikt i norske kommuners oppgaver. Kulild viste seg som en stolt forsvarer av kommunesektorens rolle og de tjenester de yter innbyggerne

Erling Strands seniorforedrag!

29. mars 2023

Erling Strands seniorforedrag!

På siste møte fikk vi gleden av å høre en en senior i klubben snakke om sitt private og profesjonelle liv. Erling Strand ble medlem i klubben 1989 og var president i rotaryåret 2000-2001. Ikke minst fikk vi del i hans store sport og reise-interesse.

Åpent møte med fokus på energi

22. mars 2023

Åpent møte med fokus på energi

Kveldens møte var et åpent møte der en kunne ta opp valgfritt tema som engasjerer. Klubbmedlem Dag Breistein tok ordet og snakker for og imot forskjellige teknologier for produksjon av elektrisk energi.

Utvikling av Bergen havn

15. mars 2023

Utvikling av Bergen havn

Havnesjef Michael Forland holdt et informativt foredrag om utviklingen av Bergen havn i fortid, nåtid til fremtid. En utfordring er det å kunne tilfredsstille de forskjellige eierkommunenes ønsker og behov.

Line Omlands egoforedrag!

8. mars 2023

Line Omlands egoforedrag!

Det passet bra at vi på kvinnedagen fikk et egoforedrag av Line Omland. Reiselyst kunne gjerne stått som overskrift på dette foredraget. Line har arbeidet som tannlege i mange land for å bedre tannhelsen for folk som ikke har slike tjenester!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Engen 20
Adresse: Engen 20
Postnummer: 5011
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Podcasts – nye tider

2023-06-14 19:00 - 20:00

Presidentskifte

2023-06-21 19:00 - 20:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1