UA-69899946-1

Spisemøte med asparges og to Paul Harris Fellows

Spisemøte på Matparadis i/på Paradis denne gang. Torbjørn Sollstad ønsket oss velkommen til bla hvite asparges. I Tyskland er dette en tradisjon på denne årstiden. Høydepunktet var imidlertid tildeling av PHF til Harald Goldstein og Rune A Hansen.

Leder i festkomiteeen, Jutta Dierkes  ønsket oss velkommen til møtet. Med sine tyske aner fant hun det naturlig at vi fikk smake en tysk tradisjon.

Ingen grønnsaker er så forgudet i Tyskland som aspargesen. Det betegnes som en religion, og det er en inkluderende sådan. Det eneste som kreves av medlemmene er vilje og evne til å spise asparges.

 Årsaken til at tyskerne hvert år går inn i en kollektiv aspargeseufori er kanskje at den er vårens første grønnsak. Vinteren er forbi, en ny tid begynner. Aspargesen regnes også som svært sunn, og det er noe rituelt ved å elske og dyrke en sesongvare.

I løpet av to måneder spiser gjennomsnittstyskeren halvannen kilo asparges, og entusiastene mange ganger så mye.

Kveldens høydepunkt ble imidlertid tildeling av PHF til Harald Goldstein og Rune A Hansen. 

Vi gjengir hele talen som president Elisabeth Lysebo holdt på spisemøte til ære for våre nye Fellows:

"Kjære rotarianere.

Tildeling av Paul Harris Fellowship er Rotarys måte å hedre personer som gjør en særskilt innsats for å gagne andre, i tråd med Rotarys formål. Hedersbevisningen er oppkalt etter Rotarys grunnlegger, Paul Harris, en advokat fra Chicago som startet Rotary International med tre forretningsforbindelser i 1905. Paul Harris Fellowship kan tildeles både klubbmedlemmer og ikke-rotarianere. I dag skal vi holde oss til den førstnevnte kategorien.

Styret har besluttet å utnevne et medlem som startet i Bergenhus Rotaryklubb i 2011 som Paul Harris Fellow. Medlemmet har lagt ned mange timer i tjeneste for klubben og gir vesentlige bidrag til at miljøet i klubben styrkes i god Rotary-ånd. Medlemmet har også rekruttert medlemmer til klubben.

Det er et medlem som deler raust av sin kunnskap, sin tid og sitt engasjement, og medlemmet legger listen høyt og med blikk for de avgjørende detaljene, for å skape gode opplevelser for andre. Med sin lune, rolige og inkluderende væremåte får medlemmet oss andre til å føle oss vel. Det merket alle vi som deltok på turen han arrangerte til Italia i høst, og på alle vinsmakingkveldene han har arrangert for oss og våre feller.

Han har deltatt i klubbens rotasjonsprinsipp ved å gå gradene i styret og ble president i 2019-2020. Det innebar at han måtte håndtere å lede klubben gjennom den første koronavåren i en fase der samfunnet og vi alle måtte prøve å finne ut av hvordan vi skulle få ting til å fungere videre selv om samfunnet stengte ned og vi måtte leve med en hel masse begrensninger for vårt sosiale liv. Som president gjorde han en ypperlig jobb med raskt å ta møtene over til en digital plattform slik at vi kunne fortsette å «treffe» hverandre, og Bergenhus Rotaryklubb fortsatte å være en aktiv og levende klubb innenfor de rammene som koronaen satte og som ingen av oss kunne gjøre noe med.

Engasjementet strekker seg også utenfor klubben, blant annet i Røde Kors.  

I dag har vi i Bergenhus Rotaryklubb æren og gleden av å hedre Harald Goldstein når han blir en Paul Harris Fellow. Harald, kan du komme fram mens alle reiser seg. 

Kjære Harald, det er en stor glede og ære å utnevne deg til Paul Harris Fellow for din samfunnsgagnlige innsats i og utenfor Bergenhus Rotaryklubb. Som synlig tegn på hedersbevisningen gir jeg deg, på vegne av Bergenhus Rotaryklubb og det internasjonale Rotaryfellesskapet, Paul Harris-medaljen, sertifikatet og jakkeknappen.

Gratulerer – og takk for ditt engasjement for å gjøre verden til et bedre sted!

 Styret har også besluttet å utnevne et medlem til, til Paul Harris Fellow. Dette er en som ble medlem i Bergenhus Rotaryklubb i 2004, og som fra første dag som medlem har vært et aktivum for klubben. Dette medlemmet sier alltid ja til alle de oppgaver – store som små – som dukker opp, og alltid med godt humør, smilende og vennlig. Medlemmet er en tjenestevillig organisator og altmuligperson og er ofte referent på møtene som gjør det mulig for ikke-møtende å "holde kontakten" med klubben.

Medlemmet er raus og engasjert og har en tydelig identitet som rotarianer og som medlem i Bergenhus Rotaryklubb. Gjennom sin evne til å se alle, være positiv og raskt trekke nye medlemmer inn i fellesskapet, bidrar medlemmet til å skape en inkluderende «vi i klubben»-følelse og et godt sosialt miljø.

I tillegg til sitt engasjement for det sosiale miljøet i klubben, har medlemmet gjennom sin tid som medlem vist sitt sterke engasjementet for Rotary og klubben ved å gå inn i ulike lederroller og slik være med å drifte klubben til beste for medlemmene og klubbens bidrag ut i samfunnet. Medlemmet har vært sekretær og komitéleder for en rekke komiteer opp gjennom årene. Et viktig bidrag til klubben og klubbens arbeid er medlemmets innsats og tjenestevillighet til å gå gradene i styret og være president i 2017-18.

Medlemmet er også bredt engasjert utenfor klubben og tar med seg Rotarys verdier også inn i andre sammenhenger.

I dag har vi i Bergenhus Rotaryklubb æren og gleden av å hedre Rune Hansen når han blir en Paul Harris Fellow. Rune, kan du komme fram mens alle reiser seg.

Kjære Rune, det er en stor glede og ære å utnevne deg til Paul Harris Fellow for din samfunnsgagnlige innsats i og utenfor Bergenhus Rotaryklubb. Som synlig tegn på hedersbevisningen gir jeg deg, på vegne av Bergenhus Rotaryklubb og det internasjonale Rotaryfellesskapet, Paul Harris-medaljen, sertifikatet og jakkeknappen.

Gratulerer – og takk for ditt engasjement for å gjøre verden til et bedre sted!"


 
Presidentskifte i Bergenhus Rotaryklubb

19. juni 2024

Presidentskifte i Bergenhus Rotaryklubb

På rotaryårets siste møte foregår presidentskiftet. President Elisabeth Müller Lysebo oppsummerte sin periode som president. For innkommende president Bjørn Terjesen ble det et svært begivenhetsrikt møte.

For en kveld på sjøen med Rotaxion!

14. juni 2024

For en kveld på sjøen med Rotaxion!

Store smil og bra jobbing med ror, tau og fendere. Det er kortversjonen etter at Rotaxion besøkte Bergens Seilforeningen (BS) på Hjellestad til en ettermiddag og kveld på sjøen i juni.

Seniorforedrag ved Erik Lindmo

12. juni 2024

Seniorforedrag ved Erik Lindmo

Når det erklubbens medlemmer som fporteller om seg selv som står på programmet er det alltig ekstra godt oppmøte. Det var også tilfellet i kveld da en av klubbens seniorer, Erik Lindmo, foredro om sitt liv.

Bergenhus Rotaryklubb er en leseinteressert klubb

5. juni 2024

Bergenhus Rotaryklubb er en leseinteressert klubb

På dagens møte skulle det være et egoforedrag av Francine Mbanza Jensen. Det er ikke alltid at ting i livet går som planlagt. Dermed ble det tid for klubbens medlemmer til å dele bokanbefalinger med hverandre.

Pride og homofiles utfordringer!

29. mai 2024

Pride og homofiles utfordringer!

Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På dette møtet fikk vi besøk av Bjørnar Fjellhaug, kommunedirektør i Austrheim kommune. Han snakket om hvordan det har vært å vokse opp i et kristent miljø som homofil.

Vedtekter og lederskapsplan.

22. mai 2024

Vedtekter og lederskapsplan.

Møtet var avsatt til å evaluere vedtekter og lederskapsplan for klubben basert på forslag fra to interne utvalg oppnevnt av styret. Det viste seg å bli stort engasjement for forslagene og en god del innspill. Prosessen ble godt ledet av Bjørn Terjesen.

Blåtur til Fløyen i strålende sommervær!

15. mai 2024

Blåtur til Fløyen i strålende sommervær!

Blåtur er en av klubbens tradisjonelle aktiviteter. Blåtur skal være en overraskelsestur hvor man ikke vet hvor turen går. De to siste årene har klubben annonsert turmål i forkant. det viser seg å bli like hyggelig. Fløyen var målet denne gang.

Skogrydding på Langegården besøks- og undervisningsgård

8. mai 2024

Skogrydding på Langegården besøks- og undervisningsgård

Å ha en dag i naturen og gjøre nytte for seg er noe vi setter stor pris på – og ikke minst at vi etter en arbeidsøkt kan samles å ha det sosialt sammen i en annen setting enn i klubblokalet.

Haraldsplass - Ett av to lokalsykehus i Bergen.

24. april 2024

Haraldsplass - Ett av to lokalsykehus i Bergen.

Admistrerende direktør Kjersti Fyllingen besøkte klubben sist onsdag og snakket åpent og engasjert om sin karriere og ikke minst om virksomheten på sykehuset og utfordringer sykehuset møter i den daglig virksomheten.

Spisemøte med asparges og to Paul Harris Fellows

17. april 2024

Spisemøte med asparges og to Paul Harris Fellows

Spisemøte på Matparadis i/på Paradis denne gang. Torbjørn Sollstad ønsket oss velkommen til bla hvite asparges. I Tyskland er dette en tradisjon på denne årstiden. Høydepunktet var imidlertid tildeling av PHF til Harald Goldstein og Rune A Hansen.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bergenhus Festningsmuseum
Adresse: Bergenhus 30
Postnummer: 5003
Sted: Bergen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
UA-69899946-1